Stage afdeling Rijkscollectie van de Koninklijke Paleizen Dienst van het Koninklijk Huis

Intendance der Koninklijke Paleizen 280-560 uur in totaal Den Haag

Ben jij een derdejaars bachelorstudent of een masterstudent Kunstgeschiedenis met een interesse in toegepaste kunst? Voor een periode van ten minste vier maanden is de afdeling Rijkscollectie van de Koninklijke Paleizen op zoek naar een stagiair(e).

Wat ga je doen?
De stage wordt uitgevoerd binnen het departement Intendance van de Koninklijke Paleizen (Intendance). De Intendance verzorgt het dagelijks beheer en het onderhoud van de door de Staat aan de Koning ter beschikking gestelde Paleizen en Slot Het Oude Loo. Dit beheer en onderhoud heeft betrekking op de gebouwen, interieurs en tuinen. De afdeling Rijkscollectie van de Koninklijke Paleizen draagt de verantwoordelijkheid voor een representatieve en historisch verantwoorde inrichting van de paleizen en beheert de daar aanwezige paleisgebonden collectie van de Staat. Deze collectie is divers en omspant vele eeuwen en disciplines in de toegepaste kunst: van 17e-eeuwse kabinetten tot hedendaags design; van meubelen tot verguld brons en van keramiek tot kristal.

Als stagiair(e) draai je mee in het team en doe je ervaring op in het werkveld van een kunsthistoricus. De stage bestaat uit een praktische en een theoretische component. Je wordt betrokken bij lopende zaken en voert ondersteunende werkzaamheden uit voor het team. Zo doe je onderzoek naar de collectie en assisteer je bij het schrijven van teksten. Ook werk je mee aan de collectieregistratie en doe je ervaring op in (praktisch) collectiebeheer. Hiernaast werk je aan een eigen kunsthistorisch onderzoek.

Onderzoekscomponent
We gaan graag met je in gesprek om de onderzoekscomponent van de stage op een interessante wijze vorm te geven, die aansluit op de bij jouw studiefase (bachelor of master) geldende eisen voor het volgen van een stage en bovendien passend is bij jouw interesses. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar de historische inrichtingen van de paleizen, een onderzoek naar het (historisch) toegepast textiel, of naar meubelmakers die in het verleden meubelen leverden aan het hof. Heb je zelf een idee, of richting, voor een onderzoek dat je zou willen uitvoeren in gedachten? Neem een voorstel hiervoor dan gerust op in je motivatiebrief.

Aanbod
De omvang van de stage betreft 280 tot 560 uur (10-20 ECTS), waarbij een spreiding van minimaal drie dagen per week, over een periode van ten minste vier maanden de voorkeur heeft. We houden echter graag rekening met jouw studieprogramma, dus een langere periode met minder uren per week is ook mogelijk. Tijdens de stage bieden we begeleiding en ruimte voor je persoonlijke leerdoelen. De hoofdstandplaats is Den Haag, maar werkzaamheden kunnen ook elders plaatsvinden, waaronder in Amsterdam en Apeldoorn. Een stageovereenkomst zal worden opgesteld in overleg met jou en de universiteit. Daarnaast wordt er een stage- en reiskostenvergoeding geboden.

Organisatie
De Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) is opgebouwd uit verschillende departementen, ieder met een eigen specialisme of deskundigheid. Samen werken we aan één en hetzelfde doel: het ondersteunen van de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis, zodat zij hun rol in binnen- en buitenland optimaal kunnen vervullen. Ook ondersteunt de DKH de andere leden van het Koninklijk Huis bij hun werkzaamheden als lid van het Koninklijk Huis. De bijna 300 medewerkers van DKH werken in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en omgeving en Baarn. Meer informatie over de Dienst van het Koninklijk Huis kun je vinden op www.koninklijkhuis.nl.


Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

De Dienst van het Koninklijk Huis stelt zich tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen; dat zien wij graag weerspiegeld in onze medewerkers.

Geïnteresseerd?
Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en cv gericht aan Yvonne Menko, Managementadviseur P&O, via vacature@dkh.nl. Voor informatie of vragen kun je contact opnemen met Ine Castelijns, Hoofd Collectie en Conservator Meubelen (wch.castelijns@dkh.nl).